Metoda raju podatkowego

Wiele osób chcąc uniknąć płacenia bardzo wysokiego podatku dochodowego w Polsce, jak i również ponoszenia bardzo wysokich obciążeń związanych ze składkami na ubezpieczenie społeczne, przenosi swoje firmy do rajów podatkowe.XXX

Metoda ta polega najczęściej na tym, iż tworzy się spółkę lub też innego rodzaju przedsiębiorstwo z siedzibą w takim państwie, które stosuje bardzo łagodna politykę podatkową względem obcokrajowców i kapitału zagranicznego.

Tym samym wykorzystuje się stworzone wcześniej przedsiębiorstwa do transferu zysków, przez równoczesne tworzenie fikcyjnych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie najbardziej popularną metodą jest nic innego jak tylko sprzedaż licencji na znaki graficzne, jak i również prawa do określonych nazw poszczególnych towarów i usług. Transakcje tego rodzaju opiewają na olbrzymie sumy i najczęściej stanowią znaczną częścią osiąganych przez firmę zysków. Po uwzględnieniu odpowiednio obliczonego kosztu w bilansie rocznym przedsiębiorstwa, jest ono w stanie bardzo skutecznie zmniejszyć podstawę opodatkowania, i tym samym wpłaca ono mniejszy podatek dochodowy do budżetu państwa.

Czasami raje podatkowe są wykorzystywane do transferu produktów, półproduktów, czy też towarów po cenie minimalnej - jest to cena po której dany towar został on wyprodukowany. Dzięki temu firma sprzedająca nie osiąga zysku, a osiąga go firma córka, która to sprzedaje te same produkty z marżą, ale już w raju podatkowym. Raje podatkowe są więc idealne dla praktycznie każdego rodzaju działalności gospodarczej.XXX

Najnowsze poradniki i artykuły
Projekt i wykonanie JMLnet.pl